Home » » USB Safely Remove 4.3.2.950

USB Safely Remove 4.3.2.950

USB Safely Remove là công cụ thay thế dễ dùng và an toàn cho công cụ "Safely Remove Hardware" chuẩn. Chương trình có nhiều tính năng được thiết kế để làm việc hiệu quả với các thiết bị cắm nóng (USB, SATA và FireWire).

USB Safely Remove 4.3.2.950 | Quản lý USB an toàn hơn

Các tính năng :
Điều gi giúp cho USB Safely Remove hoạt động tốt hơn 'Safely Remove Hardware' của Windows ? 
- Khả năng ẩn bất kì thiết bị nào từ trình đơn 'stop'
- Sử dụng tên thiết bị thực và cho phép đổi tên
- Các phím tắt để ngưng thiết bị dễ dàng
- Trình đơn độc đáo giúp ngừng thiết bị chỉ với 1 cú nhấn chuột
- Tự động chạy chương trình khi cắm/ngắt thiết bị
- Thông báo cho bạn lý do thiết bị chưa thể ngừng được

Hướng dẫn bẻ khóa:

Sau khi cài đặt xong, chép đè file USBSafelyRemove.exe trong thư mục CRACK vào thư mục cài đặt gốc của USB Safely Remove 4.3.2.950 !

0 nhận xét:

Post a Comment