Home » , » Mở, lưu tập tin Office trực tiếp từ Google Drive

Mở, lưu tập tin Office trực tiếp từ Google Drive

Mở, lưu tập tin Office trực tiếp từ Google Drive

Với bộ plugin mới, người dùng đã có thể mở và lưu trực tiếp file trên Google Drive ngay trong các ứng dụng soạn thảo văn bản của Microsoft.


Google vừa cung cấp bộ tiện ích (plugin) của dịch vụ lưu trữ đám mây Drive trên Office dành cho người dùng Windows. Bên cạnh việc mở, chỉnh sửa trực tiếp các file văn bản (Word, Excel, PowerPoint) ngay trong Google Drive, người dùng còn có thể lưu trực tiếp chúng trở lại, thay vì phải thực hiện bước tải lên sau đó.

Tuy nhiên việc chỉnh sửa trên Office mới chỉ áp dụng cho các file chuẩn của bộ MS Office (*.docx, *.pptx và *.xlxs). Các tài liệu chuẩn Google (*.gdocs, *.gsheet, *.gslide) vẫn sẽ được hiệu chỉnh trên các ứng dụng nền web tương ứng của Google (như Google Docs, Sheets, Slides).
Hiện plugin đang được Google phát hành miễn phí, nếu quan tâm bạn có thể tải bộ cung cụ này  : 

0 nhận xét:

Post a Comment