Home » , » Tổng hợp phần mềm biên tập video

Tổng hợp phần mềm biên tập video

Phần mềm biên tập video
Một số phần mềm biên tập video miễn phí và nhanh chóng có thể bán sẻ cần.


Bạn download về bên dưới :
 Avidemux : Phần mềm biên tập video hỗ trợ nhiều định dang.

 Lightworks : Phần mềm biên tập video chuyên nghiệp, xử lý các hiệu ứng, cắt video, sao lưu video

 Free Video Flip and Rotate : Phần mềm xoay các đoạn video bị ngược chiều trở lại bình thường.

0 nhận xét:

Post a Comment